Keuring Mazouttank: Officiële Inspectie en Onderhoud

Het keuren van een mazouttank is cruciaal om bodemverontreiniging te voorkomen. Een lekkende tank kan ernstige schade aan het milieu veroorzaken. Eigenaren krijgen na de keuring een conformiteitsattest. Dit is het bewijs dat de tank aan de eisen voldoet. Als de mazouttank in orde is, dekt dit ook de verzekering.

Een geldig attest helpt bij een scenario waarin mazout in de grond lekt. Het voorkomt de hoge saneringskosten. Er zijn veel redenen om een tank te (laten) keuren. Dit kan zijn als je een nieuwe tank gebruikt, op verzoek van de leverancier, bij verkoop van je huis, of om de levensduur van de tank te verlengen.

Wat is een Keuring Mazouttank?

Een Mazouttank keuren is wettelijk verplicht. Dit voorkomt schade aan het milieu door lekken. Na installatie moet elke tank gecontroleerd worden voor je hem gebruikt. Tanks die 200 liter of meer stookolie vasthouden, moeten gemeld worden.

Controle vóór de ingebruikname van de stookolietank

Een erkende technicus kijkt de stookolietank na. Dit gebeurt voordat je de tank gebruikt. Bij opslag van veel olie zijn extra vergunningen nodig voor gebruik.

Wettelijke verplichtingen voor mazouttankcontroles

Ondergrondse tanks zijn elke vijf jaar aan de beurt voor controle, terwijl bovengrondse tanks ouder dan 1 maart 2009 na de plaatsing geen reguliere controle meer nodig hebben. Wel moeten ze, afhankelijk van de capaciteit, regelmatig gecheckt worden.

De grote en oudere tanks krijgen vaker een uitgebreide inspectie. Dit alles is om het milieu te beschermen.

Wanneer is een Keuring Mazouttank Vereist?

Een nieuwe mazouttank moet bij start gekeurd worden. Ondergrondse tanks krijgen elke 2 jaar een deelstudie en elke 15 jaar een volledig onderzoek. Dit is voor hun goede staat (elk jaar of 10 jaar bij waterwingebieden). Bovengrondse tanks worden om de 3 jaar deels gecheckt. Heeft de tank meer dan 20.000 liter, dan is dit elke 20 jaar een volledige check.

Nieuwe installatie van een mazouttank

Elke nieuwe mazouttank moet eerst gekeurd worden voor gebruik. Deze keuring waarborgt dat de installatie correct is volgens de wet.

Periodieke controles voor ondergrondse en bovengrondse tanks

Ondergrondse tanks ondergaan elke 2 jaar een deelstudie en elke 15 jaar een grondige controle. Dit gebeurt voor de veiligheid, maar frequenter bij waterwingebieden. Bovengrondse tanks krijgen om de 3 jaar een deelpolis. De grote tanks, boven de 20.000 liter, checken ze volledig elke 20 jaar.

De inspectiefrequentie varieert per regio en tankspecificaties. Bijvoorbeeld, in Vlaanderen, moeten kleine ondergrondse tanks elke 5 jaar bekeken worden. Het controleren van bovengrondse tanks is daar dan weer niet verplicht. In Wallonië is de regel dat tanks onder de 3000 liter elk 3 jaar onderzocht moeten worden. In Brussel ligt de controlefrequentie voor kleine tanks tussen 1 en 3 jaar, afhankelijk van hun installaties.

De Vlaamse regelgeving over tankkeuringen vind je in VLAREM II. Deze regels differentiëren tussen tanks zwaarder en lichter dan 5000 kg (6000 liter).

De Procedure voor een Keuring Mazouttank

Erkende technici en milieudeskundigen

Stookolietanks moeten een keuring krijgen van een specialist met een erkend nummer. Dit kan een erkende technicus zijn of een milieudeskundige. Ze controleren tanks voor gevaarlijke stoffen of gassen.

Certificaat en markering na controle

Na de keuring krijgt de eigenaar of de gebruiker van de tank een certificaat. Dit document vertelt of de tank voldoet aan de regels.

Keuring Mazouttank: Officiële Inspectie en Onderhoud

Een mazouttank moet gekeurd worden om milieuschade te vermijden. Bij elke keuring krijgt de eigenaar een attest. Dit attest toont aan dat de tank technisch okay is. Het is nodig voor de verzekering als er een lek is.

De tank moet ook gekeurd worden als hij nieuw is. Dit is omdat het moet van de mazoutleverancier. En ook bij de verkoop van een huis of als de tank langer moet meegaan.

KeuringsperiodeOndergrondse tanksBovengrondse tanks
Beperkt onderzoekOm de 2 jaar, jaarlijks in waterwingebiedOm de 3 jaar, bijkomend om de 20 jaar
Grondig onderzoekOm de 15 jaar, om de 10 jaar in waterwingebied-
Eerste controleVoor 1 augustus 2002 (voor 1995 in gebruik)Voor 1 augustus 2003 (voor 1995 in gebruik)

Tanks met veel stookolie moeten vaak gecheckt worden. Grote bovengrondse tanks hebben elke 20 jaar een grote controle nodig. Een rode markering betekent dat de tank niet voldoet aan de regels. Hij mag dan niet meer gevuld worden.

Enkel specialisten mogen de controle doen. Zij geven na de check een attest. Als ze problemen vinden, krijg je een oranje of rode plaat. Dan heb je zes maanden om de tank te repareren of te vervangen.

Keuringen helpen om problemen te zien en te verhelpen voor ze groot worden. De tank kan ook een druktest krijgen. Zo kun je checken of hij nog goed is.

Wetgeving en Regelgeving

De regels voor tanks waarin stookolie wordt bewaard staan in VLAREM II. Ze maken onderscheid tussen kleine tanks en grote tanks. Kleine tanks zijn opslag met minder dan 5.000 kg olie. Grotere tanks hebben 5.000 kg olie of meer. De regels voor elk type tank vind je in verschillende hoofdstukken van VLAREM II.

VLAREM: Voorschriften voor particuliere stookolietanks

Tanks die meer dan 5.000 kg olie kunnen vasthouden, met de aanduiding GHS02 (ontvlambaar), hebben specifieke regels (meer info). Voor kleinere tanks, onder de 5000 kg olie, gelden andere regels. Neem de voorschriften in hoofdstuk 6.5 van VLAREM II door. Dit geldt zowel voor particuliere stookolietanks als die van bedrijven.

VLAREM: Voorschriften voor ingedeelde opslaginstallaties

Tanks die over het geheel meer dan 20 ton olie kunnen bewaren, met GHS02 aanduiding, hebben een vergunning nodig voor installatie. Is de tank groot genoeg om meer dan 50.000 liter olie zonder GHS02 aanduiding op te slaan, dan geldt dezelfde regel. De dichtheid van verwarmingsolie varieert tussen 0,820 en 0,870 kg/l bij een temperatuur van 15°C.

Belang van een Conforme Mazouttank

Milieubescherming en voorkomen van bodemverontreiniging

Het controleren van je mazouttank is belangrijk voor de natuur. Het helpt bij het voorkomen van bodemvervuiling. Als je tank lekt, kan dit het milieu ernstig schaden.

Verzekeringsdekking en kostenbesparingen

Na keuring en goedkeuring ben je verzekerd. Dit is essentieel als je een lek hebt. Een goedgekeurde tank bespaart ook op dure saneringskosten.

Conclusie

Het is wettelijk verplicht om de mazouttank te laten keuren. Dit voorkomt schade aan het milieu en hoge kosten. Door regelmatige checks bij erkende experts zorgt de eigenaar voor een veilige tank. Het bijbehorende attest beschermt ook tegen lekkages. Het regelmatig onderhouden van de tank verlengt zijn levensduur. Zo voorkom je vroegtijdige kosten voor vervanging.

De keuring zelf kost tussen de €95 en €160, inclusief btw. Dit verschilt per tank, locatie en keuringsdienst. Maximaal 2 maanden voor tekenen van een verkoopakte mag de keuring plaatsgevonden hebben. Bij de check mag de mazouttank geen scheuren of gaten hebben.

Plan de keuring op tijd, vooral in de herfst en winter. Zo zit je niet in de drukte. Soms geven verzekeraars korting als de keuring recent is geweest.