Wat is een centrale verwarmingsketel?

Centrale verwarmingssystemen, ook wel conventionele, reguliere ketels met open ventilatie of traditionele ketels genoemd, verwarmen water dat rond het centrale verwarmingssysteem circuleert; een apart circuit verwarmt een warmwatertank en verwarmt het water in de tank. De tank wordt gevoed door een koudwatertank, meestal op zolder, die wordt gevoed door leidingwater. Een centraal verwarmingssysteem heeft een boiler die brandstof of elektriciteit omzet in warmte. De warmte wordt door het hele gebouw verspreid, hetzij door ventilatoren die verwarmde lucht door leidingen duwen, door lagedrukstoom naar radiatoren in elke verwarmde ruimte te laten circuleren, hetzij door pompen die warm water door kamerradiatoren laten circuleren.

Primaire energiebronnen kunnen brandstoffen zijn zoals kolen of hout, olie, kerosine, aardgas of elektriciteit. Uw ketel is het hart van uw centrale verwarmingssysteem. Het stuurt warm water naar uw radiatoren en kranen om u te voorzien van verwarming en warm water. Conventionele ketels worden gebruikt in woningen met traditionele verwarmingssystemen.

Deze ketels verwarmen water door gas of olie te verbranden, of door gebruik te maken van elektrische weerstandsspoelen. Het warme water wordt naar een warmwatercilinder gepompt om te worden opgeslagen voor later gebruik. Dit type vereist ook een opslagtank voor koud water en een extra tank om het waterniveau in het hele systeem op een constant niveau te houden. Er is een aanzienlijk verschil tussen ketelwarmte en.

Simpel gezegd, een ketel gebruikt warm water of stoom uit heet water om je huis te verwarmen en een oven gebruikt warme lucht. Maar het contrast gaat een beetje verder dan dat. De manier waarop elk systeem werkt om klimaatregeling te bieden bij temperaturen onder nul is heel anders, en het is belangrijk om naar andere factoren te kijken, zoals reparatiekosten en initiële installatie om te bepalen welk systeem het beste is voor uw huis. In de vroegmiddeleeuwse Alpenhooglanden werd op sommige plaatsen de Romeinse hypocaust vervangen door een eenvoudiger centraal verwarmingssysteem waarbij warmte via vloerkanalen uit de stookruimte werd afgevoerd.

In een groot deel van de gematigde klimaatzones is voor de Tweede Wereldoorlog in de meeste vrijstaande huizen centrale verwarming geïnstalleerd. Daarna begint de resulterende warmte te worden verdeeld, meestal door lucht door leidingen, stoom die door leidingen wordt geleid of water dat door leidingen circuleert. Ze hebben twee onafhankelijke warmtewisselaars: een die wordt aangesloten op uw radiatoren en een die aansluit op uw warmwatervoorziening. Deze conventionele ketels kunnen ook worden uitgerust met een nooddompelverwarming om u toegang te geven tot warm water in geval van een storing in de ketel.

In dit geval stroomt het verwarmde water in een gesloten systeem via een warmtewisselaar naar een warmwatertank of warmwatercilinder waar het water uit de normale drinkvoorziening wordt opgewarmd voor gebruik aan warme kranen of apparaten zoals wasmachines of vaatwassers. Het maakt gebruik van leidingen voor de distributie van verwarmd water of stoom uit de ketel en de hulp van warmtewisselaars of radiatoren om de warmte naar de lucht te sturen. In grotere commerciële toepassingen wordt centrale verwarming verzorgd door een luchtbehandelaar die vergelijkbare componenten bevat als een ketel, maar dan op grotere schaal. Stoomverwarmingssystemen worden zelden geïnstalleerd in nieuwe eengezinswoningen vanwege de kosten van de installatie van leidingen.

Een van de eerste moderne centrale verwarmingssystemen voor warm water om dit tekort aan te pakken, werd in de jaren 1830 in Londen geïnstalleerd door Angier March Perkins. In een huiselijke omgeving bestaat het centrale verwarmingssysteem uit uw ketel, radiatoren en leidingen die allemaal in uw huis zijn aangesloten om het warm te houden. In vergelijking met systemen zoals open haarden en houtkachels zorgt een centrale verwarmingsinstallatie voor een verbeterde uniformiteit van de temperatuurregeling in een gebouw, meestal inclusief automatische regeling van de ketel. Een ketel verbrandt olie of gas, verwarmt lucht in een warmtewisselaar en ventilatoren laten de verwarmde lucht via een netwerk van kanalen naar kamers in het gebouw circuleren.

Dit water wordt verwarmd en naar de warmwatercilinder gestuurd waar het wordt opgeslagen, of naar radiatoren gestuurd. Boiler Central Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (referentienummer 71897).